School

De Wingerd is een kleine, open en toegankelijke katholieke basisschool in Nijverdal, die onderwijs verzorgt aan kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Ieder kind is welkom op de Wingerd. Wij zijn een school waar kinderen zich veilig en vertrouwd voelen. Wij verzorgen kwalitatief goed onderwijs. Dat is eigentijds, gedegen en toekomstgericht en helpt kinderen verder op hun weg in de maatschappij. We streven naar een gestructureerde rijke leeromgeving die is afgestemd op de ondersteuningsbehoeften van de leerlingen. We hebben aandacht voor verschillen en spelen daar adequaat op in. Aan onze pedagogische en didactische kwaliteiten stellen we hoge eisen.
Op basisschool de Wingerd streven we naar een actieve samenwerking met de ouders op basis van vertrouwen en wederzijds respect. We communiceren met elkaar op een open en transparante wijze en delen de zorg voor de kinderen.