Ouders

Wij stellen als school een goed contact met de ouders zeer op prijs.

In het begin van het schooljaar ontvangen de ouders van iedere groepsleerkracht een informatiebrief
met daarin de belangrijkste informatie voor de desbetreffende jaargroep. De leerkracht informeert u
op deze manier over onderwerpen die van belang zijn voor dat schooljaar. 
Twee keer per jaar ontvangen de leerlingen een rapport. In het rapport staan de ontwikkelingen van 
uw kind op sociaal emotioneel en cognitief gebied.
Als de leerlingen van groep 1 een aantal weken bij ons op school zitten, dan nodigen we de ouders uit voor een gesprek op school. Dit gesprek is een uitstekende mogelijkheid om de eerste indruk en ontwikkeling van het kind te bespreken. 

In september krijgen alle ouders een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek. Het doel van dit 
gesprek is om uw kind beter te leren kennen. Tijdens dit gesprek kunt u ons bijvoorbeeld vertellen wat 
de talenten van uw kind zijn, hoe uw kind thuis is en hoe uw kind het schooljaar gestart is. Gedurende het schooljaar
nodigen wij alle ouders uit voor een 10-minuten gesprek. Tijdens dit gesprek bespreken we de ontwikkeling van uw kind. 
U hoeft natuurlijk niet te wachten op deze uitnodiging, de school staat voor u open. Na schooltijd bent u altijd welkom om over uw 
kind te komen praten. Wij vinden deze contacten zeker zo belangrijk.

Verder kunt u op allerlei manieren uw steentje bijdragen bij ons op school.  We vinden het 
steeds weer prettig zoveel ouders als hulp te zien bij allerlei vieringen, de sportdag, de creatieve 
middagen, uitstapjes, werkgroepen, de bibliotheek op school enz. 
Ouders melden zich aan op vrijwillige basis.