Verlofaanvraag

Op deze pagina kunt u het aanvraag formulier voor extra verlof vinden. Dit formulier is ook op te vragen bij de directie.
Een aanvraag voor extra verlof dient minimaal 6 weken voor de verlof datum aangevraagd te worden bij de directeur van school.