Disclaimer

Basisschool De Wingerd verleent u hierbij toegang tot de website.
De Wingerd behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De Wingerd spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
Deze informatie kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van ons.
Voor de gevolgen van fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. 

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij De Wingerd. 
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van De Wingerd, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen