Aanmelding 

Ieder schooljaar in de periode januari/februari is er gelegenheid voor het aanmelden van nieuwe leerlingen voor onze school. Via advertenties in de plaatselijke dagbladen en op onze eigen website wordt dit aangegeven. Naast deze centrale periode van inschrijven bestaat vanzelfsprekend altijd de mogelijkheid om tussendoor leerlingen aan te melden. Hiervoor kunt u contact opnemen met de directie van de school.

Het is uiteraard altijd mogelijk om in een gesprek met de directie en een rondleiding door de school nadere informatie te krijgen over de school. Dit kan door een e-mail te sturen naar: directie.dewingerd@skot.nl.


Vanaf de vierde verjaardag zijn de kinderen van harte welkom op De Wingerd. Om de juf en de andere kinderen vast een beetje te leren kennen, mogen nieuwe leerlingen twee ochtenden komen meekijken. De leerkracht van de klas waarin uw kind is geplaatst, maakt hierover een afspraak met u.

Wilt u graag een eerste indruk hebben van onze school, dan kunt u onderstaande promovideo bekijken.