Ouderraad


Op onze school is een oudervereniging actief. De oudervereniging wil de samenwerking tussen ouders en school  bevorderen.    
Op de algemene ledenvergadering in september/oktober kiezen de ouders van de school de (verkiesbare) leden van de oudervereniging. Daarvoor kan iedere ouder zich (tegen)kandidaat stellen.
De oudervereniging organiseert samen met het team allerlei activiteiten, zoals het schoolreisje, sinterklaasfeest, de kerstviering, paasviering e.d. Voor de organisatie hiervan wordt een ouderbijdrage per leerling gevraagd. In schooljaar 2017/2018 is de gevraagde bijdrage: € 39,50 (€ 25,00 + € 14,50 voor het schoolreisje. De bijdrage mag in 2 termijnen betaald worden. Voor leerlingen die later in het schooljaar instromen wordt een kleinere bijdrage gevraagd.
Die ouderbijdrage is wettelijk gezien een vrijwillige bijdrage. De oudervereniging beslist over de besteding van de ouderbijdrage. De administratie en het innen van de ouderbijdrage is in handen van de penningmeester van de oudervereniging. Hij legt verantwoording af aan de kascontrole commissie. De ouderraad verantwoordt het bestede geld. In de schoolkalender staan de kosten per leerling vermeld.                      
Ouders die problemen hebben met de betaling van de ouderbijdrage kunnen in overleg treden met de directie van de school.  De oudervereniging vergadert buiten de zomervakantie om elke 4 tot 6 weken. Hierbij is telkens een afgevaardigde van het team aanwezig.
De samenstelling van de Ouderraad is:
                                         
                              Joost Eertink      (voorzitter)                                Monique Nijmeijer
                              Stephan Poppe (Penningmeester)                    Nina Gerritsen
                              Joyce Landman (secretaresse)                           Martine Poppe
                                                                                                              Marleen Giezen
                                                                                                              Cynthia Peperkamp
                                                                                                              Sabine van der Straten