Ouderraad


Op onze school is een ouderraad actief. De ouderraad wil de samenwerking tussen ouders en school  bevorderen.    
Op de algemene ledenvergadering aan het einde van een schooljaar/begin nieuwe schooljaar  kiezen de ouders van de school de (verkiesbare) leden van de ouderraad. Daarvoor kan iedere ouder zich (tegen)kandidaat stellen.
De ouderraad organiseert samen met het team allerlei activiteiten, zoals het schoolreisje, sinterklaasfeest, de kerstviering, paasviering e.d. Voor de organisatie hiervan wordt een ouderbijdrage per leerling gevraagd. In schooljaar 2020/2021 is de gevraagde bijdrage: € 39,50 (€ 14,50 + € 25,00) voor het schoolreisje. De bijdrage mag in 2 termijnen betaald worden. Voor leerlingen die later in het schooljaar instromen wordt een kleinere bijdrage gevraagd.
Die ouderbijdrage is wettelijk gezien een vrijwillige bijdrage. De ouderraad beslist over de besteding van de ouderbijdrage. De administratie en het innen van de ouderbijdrage is in handen van de penningmeester van de ouderraad. Zij legt verantwoording af aan de kascontrole commissie. De ouderraad verantwoordt het bestede geld.                     
Ouders die problemen hebben met de betaling van de ouderbijdrage kunnen in overleg treden met de directie van de school.  De ouderraad vergadert buiten de zomervakantie om elke 4 tot 6 weken. Hierbij is telkens een afgevaardigde van het team aanwezig.
De samenstelling van de Ouderraad is:
                                         
Joyce Landman  (voorzitter) 
Sandy Vos (Penningmeester)                                                     
Monique Nijmeijer
Nina Gerritsen
Kendall Raadschelders
Leonie Smit
Martine Poppe
Linda Kappers
Mieke Bosch
Sabine Spenkelink