Omgangscode school, ouders en leerlingen 


Leerlingen, leerkrachten en ouders hebben baat bij een goede onderlinge relatie.  Samenhang in de opvoeding thuis en op school is daarbij erg belangrijk. Vaak heeft dat een positief effect op de schoolprestaties.
 
Wij willen als school graag de contacten met alle ouders optimaliseren. Dit is de reden dat we deze omgangscode opstellen. Hierin legt de school de wederzijdse verwachtingen vast. Ook leerlingen worden betrokken bij deze verwachtingen. Door deze code is het voor iedereen helder, wie welke verantwoordelijkheden heeft. Ouders, leerlingen en de leerkrachten/school kunnen elkaar erop aanspreken.
 
Er zijn verschillende manieren om intensiever bij school betrokken te zijn. Ouders kunnen zitting nemen in de Ouderraad, de Medezeggenschapsraad of in bepaalde werkgroepen. Anderen verlenen ondersteuning bij sportactiviteiten, schoolreizen of bij vieringen.
Ouders die op school actief willen meehelpen, kunnen dat op school aangeven.
 
De ouders dragen bij de toelating van het kind tot de school deels hun opvoedkundige taak over aan de school. Het is van wezenlijk belang dat dit in een coöperatieve sfeer plaatsvindt.
 
Wat mogen de ouders van school verwachten?

Bereikbaarheid

De school is in principe altijd tijdens, en direct voor en na schooltijden (telefonisch) bereikbaar. Normaliter krijgt u contact met de directie die u mogelijk door zal verbinden. Leerkrachten worden tijdens de les zo weinig mogelijk gestoord. Openheid
Informatie                     -  de schoolgids (zie ook website)
                    -  het schoolplan (zie ook website)
                    - de maandelijkse nieuwsbrief (het Wingerdblad)
                    - de informatieavond aan het begin van het schooljaar
                    - de tien minuten gesprekken naar aanleiding van het rapport
                    - telefonisch contact zodra daar aanleiding voor is
                    - een actuele website: www.dewingerdnijverdal.nl
Kwaliteit
Relatie
Algemeen  
Wat mag de school van de ouders verwachten?

Bereikbaarheid
Openheid
Informatie Relatie
Betrokkenheid Algemeen  
 
Wat mag de school van de leerlingen verwachten?

De meeste ‘regels’ worden in de groepen met de kinderen afgesproken. Het zijn in het algemeen gedragsregels. Het is prettig als iedereen zich daaraan houdt. Het team streeft ernaar deze regels uniform toe te passen; de kinderen weten daardoor waar ze aan toe zijn.
De basis van onze regels is het volgende: “Ik vind dat iedereen zich binnen en buiten school veilig moet voelen.
 
Klassenregels
In het begin van het schooljaar worden deze algemene schoolregels gezamenlijk met de kinderen vertaald naar de zg. klassenregels. Gezamenlijk worden afspraken gemaakt over de klassenregels, zoals bijv.
 
            We houden de klas netjes.
            We pesten niemand en sluiten niemand buiten.
            Af en toe een grapje is erg leuk.
            We praten rustig, schreeuwen is echt niet nodig.
            We blijven van andermans spullen af.
 
Speelplaats
            - Voor en na schooltijd mogen kinderen alleen naar binnen als ze daarvoor toestemming hebben gekregen van een leerkracht.
            - Zonder toestemming mogen kinderen niet op het dak.
            - Afval in de afvalbakken!
            - Niet fietsen op het schoolplein.
            - In de pauze voetballen we met een foambal.
 
In school:
 
            - Niet met skates, skateboards, stepjes in school.
            - Voeten vegen bij binnenkomen en binnen niet hollen.
            - Jassen netjes aan de kapstok hangen.
            - Geen kauwgom binnen de school.
 
Voor en na schooltijd:
 
            - De bel gaat om 8.20 
            - Kinderen niet eerder dan tien minuten voor aanvang op school.
            - Het toezicht begint tien minuten voordat de bel gaat.
            - Wanneer u uw kind naar school brengt, verzoeken wij u er rekening mee te houden dat de aandacht van de leerkracht in de eerste plaats uit moet gaan naar het kind.
            - Als u de leerkracht wilt spreken, dan graag na schooltijd. Of maakt u anders even een afspraak.
            - Bij slecht weer mogen de kinderen direct naar binnen.
            - Verlang van uw kind dat het na schooltijd direct naar huis gaat.
            - Als kinderen langer dan tien minuten op school (moeten) blijven, wordt u gebeld.