Aanvraag extra verlof 

 

Op deze pagina kunt u het aanvraag formulier voor extra verlof vinden. 
Dit formulier is ook op te vragen bij de directie. 
Een aanvraag voor extra verlof dient minimaal 6 weken voor de verlof datum aangevraagd te worden bij de directeur van school. 

Formulier aanvraag verlof