Protocol Sociale Media SKOT


Stichting Katholiek Onderwijs Twenterand (SKOT) is zich ervan bewust dat sociale media een onlosmakelijk onderdeel zijn van de huidige samenleving en de leefomgeving van haar leerlingen, hun ouders en andere belanghebbenden. Sociale media is een verzamelbegrip voor de online platformen waarop gebruikers de inhoud verzorgen, met of zonder redactionele of professionele tussenkomst. Centraal staat hierin de interactie en dialoog tussen de gebruikers. Sociale media is dus écht mensenwerk. SKOT ziet het als haar verantwoordelijkheid om kinderen te leren de voordelen van sociale media te benutten alsmede de nadelen/risico's bespreekbaar te maken.

Klik HIER voor het protocol Sociale Media SKOT.