Anti-pest protocol 


Het team van basisschool “De Wingerd” wil haar leerlingen een veilig pedagogisch klimaat bieden, waarin zij zich op een prettige en positieve wijze kunnen ontwikkelen. In de meeste gevallen lukt dit door het toepassen van de afspraken die we op schoolniveau met het team en op klassenniveau met de groep hebben opgesteld.
Eén van die duidelijke regels is dat de kinderen met respect met elkaar omgaan. Dit leerproces loopt meestal vanzelf goed, maar het kan ook voorkomen dat een kind door andere kinderen wordt gepest. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en wij op onze school serieus aanpakken. In dit protocol beschrijven wij hoe we omgaan om pestgedrag. Het biedt alle betrokken duidelijkheid over de impact, ernst en ook de specifieke aanpak van dit ongewenste gedrag.

Klik HIER om het anti-pest protocol te openen.