Schoolgids 2020-2021


Op deze pagina vindt u de schoolgids van katholieke basisschool “De Wingerd”, editie schooljaar 2020/2021. Met deze schoolgids willen we u, de ouders/verzorgers (hierna te noemen ouders) van de huidige en toekomstige leerlingen, informeren over het onderwijs op onze basisschool. Op deze manier proberen wij u duidelijk te maken waar “De Wingerd” voor staat en waar u ons op kunt aanspreken. De gids helpt u tevens een keus te maken bij het kiezen van een goede basisschool voor uw kind. Waar wij praten over onze leerlingen hebben wij het ook over uw kind(eren). 

In deze gids vindt u informatie over: 
-De opzet van ons onderwijs                                          
-De zorg voor uw kinderen                                                         
-Wat van ouders wordt verwacht                                                
-Wat de ouders van de school kunnen verwachten 

Bij het tot stand komen van deze schoolgids zijn zowel ouders als leerkrachten betrokken geweest. 

Mocht u na het lezen van deze schoolgids nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met de directie. In een persoonlijk gesprek kan dan op vragen worden ingegaan. 

Schoolgids 2020-2021