Aanmelding nieuwe leerlingen


Ieder schooljaar in de periode januari/februari is er gelegenheid voor het aanmelden van nieuwe leerlingen voor onze school. Via advertenties in de plaatselijke dagbladen en op onze eigen website wordt dit aangegeven.
Naast deze centrale periode van inschrijven bestaat vanzelfsprekend altijd de mogelijkheid om tussendoor leerlingen aan te melden. Hiervoor kunt u contact opnemen met de directie van de school.
Wilt u graag een eerste indruk hebben van onze school, dan kunt via onderstaande link de video bekijken. 

Welkom op de Wingerd - YouTube

Het is uiteraard altijd mogelijk om in een gesprek met de directie en een rondleiding door de school nadere informatie te krijgen over de school. Dit kan door een e-mail te sturen naar: directie.dewingerd@skot.nl
Vanaf de vierde verjaardag zijn de kinderen van harte welkom op De Wingerd.
Om de juf en de andere kinderen vast een beetje te leren kennen, mogen nieuwe leerlingen twee ochtenden komen meekijken.
De leerkracht van de klas waarin uw kind is geplaatst, maakt hierover een afspraak met u.

Aanmeldingsformulier 
Opvang van nieuwe leerlingen in de school.
Zodra een kind vier jaar is, mag het in principe onderwijs volgen op onze school. Vanaf vijf jaar zijn de kinderen leerplichtig. Over het algemeen zien kinderen (en hun ouders) uit naar de eerste dag dat ze naar school mogen. In de weken vóór de ‘grote’ dag mogen ze twee dagdelen komen kennismaken.
In overleg met de groepsleerkracht kan daar gebruik van worden gemaakt.
Op de dag na de vierde verjaardag mogen de kinderen beginnen op onze school.

De ouders van nieuwe leerlingen worden na ongeveer 6 weken uitgenodigd door de leerkracht voor een intakegesprek. Het kan zijn dat er tussen het moment van aanmelding en eerste schooldag belangrijke nieuwe informatie is. Schroom dan niet om dit zo snel mogelijk door te geven.
Het is voor de leerkrachten van de kleutergroepen heel prettig als de kleuters die voor het eerst naar school gaan thuis al het een en ander geleerd hebben. We verwachten dat hij/zij zichzelf kan aan- en uitkleden en dat hij/zij zindelijk is.