Adressen en telefoonnummers


Katholieke basisschool “de Wingerd”
Bachlaan 60
7442 JH Nijverdal
Telefoon: (0548) 612055
Email: directie.dewingerd@skot.nl
www.dewingerdnijverdal.nl

Directeur: Mevr. Mirjam Veltmaat
Waarnemend directeur: Mevr. Nienke Diekmann 
 


Onze Stichting Katholiek Onderwijs Twenterand werkt vanuit het bestuursbureau in Enter.

Het adres is:
Bestuursbureau SKO-Twenterand
Postbus 81
7469 ZH Enter
(bezoekadres: Dorpsstraat 127, 7468 CJ Enter)
Voorzitter van het College van Bestuur: Mevr. M. Schuurman 
telefoon: 0547-385810
Website: www.skot.nl
E-mail: info@skot.nl

Geloofsgemeenschap St. Antonius van Padua in de parochie St. Marcellinus Grotestraat 150 , 7443 BN Nijverdal Telefoon: 0548-612379, www.rkknijverdal.nl


Inspectie van het Onderwijs
Info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl
Vragen over het onderwijs: 0800 – 8051 (gratis)

Meldpunt vertrouwensinspecteurs: tel. 0900 – 111 3 111 (lokaal tarief)
(op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur; voor klachten over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, ernstig fysiek of geestelijk geweld)


G.G.D. Regio Twente
Jeugdgezondheidszorg
Nijverheidstraat 30 7511 JM Enschede
Telefoon: 053-4876930
www.ggdregiotwente.nl

Bureau Vertrouwensartsen Overijssel
Steunpunt Hengelo
Telefoon: 074- 2423961