Buitenschoolse opvang 


Het bestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs Twenterand heeft ervoor gekozen dat iedere individuele school de ouders verwijst naar de dichtstbijzijnde instantie voor deze opvang. Het bestuur van onze Stichting heeft een overeenkomst gesloten met de Stichting Kinderopvang Columbus Junior (voorheen de Stichting Kinderopvang West Twente) volgens het Makelaarsmodel Buitenschoolse Opvang.
Het houdt in grote lijnen in dat het kinderopvangbedrijf de voor- en naschoolse opvang regelt.
De ouders regelen zelf met de kinderopvang op welke dagen en welke tijden zijn opvang wensen.
Voor verdere informatie verwijzen wij u graag naar de website www.columbusjunior.nl of bel 0548-632300