Schoolplan 2019-2023


Hier vindt u een link naar het schoolplan 2019-2023 van basisschool De Wingerd. In dit plan kunt u lezen wie wij zijn en wat de positie is van onze school, welke doelen we stellen en op welke gebieden we de komende planperiode planmatig streven naar verbetering.
We willen de veranderingen, die ons te wachten staan in het onderwijs, goed vorm kunnen geven voor de komende planperiode.