Over onze school 


Basisschool de Wingerd  is een kleine, gezellige school in de wijk Groot-Lochter in Nijverdal.
Onze school heeft de slogan: “Groeien doen we samen!”
Groeien heeft een duidelijke relatie met het opgroeien van onze kinderen, maar ook met het groeien van de Wingerd, de bekende klimplant.
Net zoals de klimplant goede grond, water en licht nodig heeft om te groeien, hebben onze leerlingen een leuke klas, een deskundige, enthousiaste leerkracht en een gezellige school nodig om zich lekker te voelen en goed te ontwikkelen. "De Wingerd" heeft die elementen in zich.
 
We vinden het van belang dat kinderen samen (op)groeien, je hebt elkaar nodig en kunt elkaar ondersteunen en voorthelpen.
Daarnaast groeien als school, m.n. in de betekenis van het streven nog beter te worden en verder te ontwikkelen.