Continurooster

 

Bij ons op school werken wij met een continurooster. Dat houdt in dat alle kinderen verplicht overblijven. Zij eten dan gezamenlijk met de leerkracht in hun eigen groep. De kinderen nemen zelf een lunch mee. Om 12:00 uur starten we met de lunch en om 12:15 uur gaan alle kinderen 20 minuten naar buiten. Uiteraard is er dan pleinwacht door een aantal teamleden.   

De schooltijden zijn als volgt:  

 

Groep 1-2 

Groep 3-4 

Groep 5-8 

Maandag 

8:25-14:30 uur 

8:25-14:30 uur 

8:25-14:30 uur 

Dinsdag 

8:25-12:15 uur 

8:25-14:30 uur 

8:25-14:30 uur 

Woensdag 

8:25-12:15 uur 

8:25-12:15 uur 

8:25-12:15 uur 

Donderdag 

8:25-14:30 uur 

8:25-14:30 uur 

8:25-14:30 uur 

Vrijdag  

8:25-12:15 uur 

8:25-12:15 uur 

8:25-14:30 uur De bel gaat ’s morgens om 8.20 uur.
De kinderen gaan dan naar binnen, zodat de lessen op tijd kunnen beginnen.

Niet te vroeg op school!
We willen u vragen uw kinderen ’s morgens niet voor 8.15 uur naar school te laten komen.
De kinderen worden 's morgens niet meer binnengebracht. Een leerkracht van de onderbouw ontvangt de kinderen op het plein de andere leerkracht staat binnen in de gang. Nieuwe leerlingen mogen de eerste twee weken nog wel naar binnen gebracht worden. 

Vrije (mid)dagen:
Groep 1 en 2:   dinsdag-, woensdag- en vrijdagmiddag
Groep 3 en 4:   woensdagmiddag en vrijdagmiddag
Groep 5 t/m 8: woensdagmiddag