Aanmelding van nieuwe leerlingen (pdf)
Ieder schooljaar in de periode januari/februari is er gelegenheid voor het aanmelden van nieuwe leerlingen voor onze school. Via advertenties in de plaatselijke dagbladen en op onze eigen website worden de data aangegeven.
Naast dit centrale moment van inschrijven bestaat vanzelfsprekend altijd de mogelijkheid om tussendoor leerlingen aan te melden. Hiervoor kunt u contact opnemen met de directie van de school.
Het is altijd mogelijk om in een gesprek met de directie en een rondleiding door de school nadere informatie te krijgen over de school.
Vanaf de vierde verjaardag zijn de kinderen van harte welkom op De Wingerd.
Om de juf en de andere kinderen vast een beetje te leren kennen, mogen nieuwe leerlingen twee ochtenden komen meespelen.
De leerkracht van de klas waarin uw kind is geplaatst, maakt hierover een afspraak met u.

Opvang van nieuwe leerlingen in de school.
Zodra een kind vier jaar is, mag het in principe onderwijs volgen op onze school. Vanaf vijf jaar zijn de kinderen leerplichtig. Over het algemeen zien kinderen (en hun ouders) uit naar de eerste dag dat ze naar school mogen. In de weken vóór de ‘grote’ dag mogen ze twee dagdelen komen kennismaken.
In overleg met de groepsleerkracht kan daar gebruik van worden gemaakt.
Op de dag na de vierde verjaardag mogen de kinderen beginnen op onze school.

De ouders van nieuwe leerlingen worden na ongeveer 6 weken uitgenodigd door de leerkracht voor een intakegesprek.. Mogelijk dat er tussen het moment van aanmelding en eerste schooldag belangrijke nieuwe informatie is. Schroomt u niet om dit zo snel mogelijk door te geven.
Het is voor de leerkrachten van de kleutergroepen heel prettig als de kleuters die voor het eerst naar school gaan thuis al het een en ander geleerd hebben. We verwachten dat hij/zij zichzelf kan aan- en uitkleden, dat hij/zij zindelijk is en dat hij/zij zelfstandig naar de wc kan gaan en de eigen billen kan afvegen.