Regels voor het overblijven (pdf)

De overblijfkrachten zullen kinderen die zich niet aan de regels houden corrigeren, zo nodig kan hierbij de hulp van de leerkracht of de directeur worden ingeroepen.
Indien er zich problemen voordoen met een kind zal de overblijfouder direct contact opnemen met de
betreffende ouder(s).
Ook in geval van calamiteiten zal onmiddellijk contact gezocht worden met de betreffende ouder(s).