Overblijven op school (pdf)
De overblijfregeling valt onder de verantwoording van de schooldirectie en wordt door de  overblijfcommissie gecoördineerd. Op onze school wordt het overblijven georganiseerd door een aantal ouders. Iedere dag (m.u.v. de woensdag) zijn overblijfouders aanwezig. Mochten er slechts
1 of 2 kinderen overblijven dan worden deze kinderen opgevangen door de leerkracht.

De kosten voor het laten overblijven van uw kind(eren) zijn als volgt.
Zonder strippenkaart betaalt uw kind € 2-, per keer

Mocht u een strippenkaart aanschaffen (waar onze voorkeur naar uitgaat) kunt u dit geld overmaken
naar:
 
rekeningnummer NL 25 RABO 0181263505
t.n.v. Stichting Vrienden van basisschool de Wingerd
o.v.v. de naam van uw kind(eren).

Na de zomervakantie ontvangt u allen – zoals gebruikelijk – weer een intekenformulier voor het overblijven. Wilt u deze z.s.m. inleveren als u kind(eren) gebruik maakt/maken van de overblijf (ook al is het incidenteel). Dit om de gegevens weer inzichtelijk en up-to-date te houden.
Dit formulier kunt u inleveren bij een van de overblijfouders of bij de leerkracht.

De coördinatie van het overblijven is in handen van
                                 Diane Timmermans    telefoonnummer 06-81242632
                   
en        Wendy Westerik           telefoonnummer 06-10221986

Als ouder(s) bent u verplicht om overblijvende kinderen van te voren aan- of af te melden.
Dit kan:

Mocht u verder nog vragen over het overblijven hebben kunt u terecht bij Diane Timmermans / Wendy Westerik (overblijf
coördinatoren) of Theo Rensen (directie, tel. 0548-612055)