Schooltijden (pdf):

’s Morgens begint de school om 8.30 uur en eindigt om 12.00 uur.
Op woensdagmorgen gaan de groepen door tot 12.15 uur.

’s Middags begint de school om 13.15 uur en eindigt om 15.15 uur.
Wij maken geen gebruik van de mogelijkheden van een continurooster.

De automatische bel gaat ’s morgens om 8.25 uur en ’s middags om 13.10 uur.
De kinderen gaan dan naar binnen, zodat de lessen op tijd kunnen beginnen.

Niet te vroeg op school!
Tien minuten voordat de school ’s morgens en ’s middags begint is er toezicht van de leerkracht op het schoolplein. Tussen de middag is het schoolplein de speelruimte voor de overblijfleerlingen. We willen u daarom vragen uw kinderen ’s morgens niet voor 8.15 uur en ’s middags niet voor 13.00 uur naar school te laten komen.
De kleuters in groep 1 en 2 mogen binnengebracht worden. Hiervoor vragen wij u om ‘s morgens niet eerder dan 8.20 uur en ‘s middags niet voor 13.05 uur binnen te komen. Bij voorbaat dank!

Vrije (mid)dagen:
Groep 1 en 2:   dinsdag-, woensdag- en vrijdagmiddag
Groep 3 en 4:   woensdagmiddag en vrijdagmiddag
Groep 5 t/m 8: woensdagmiddag