Laatste nieuws
Kwaliteitsenqu√™te de Wingerd   04-11-2018

Toelichting kwaliteitsenquête van Van Beekveld
Fijn dat u wilt meewerken aan dit onderzoek over de school van uw kind(eren). Uw antwoorden helpen om in beeld te brengen wat ouders vinden van de school en het onderwijs.
Hoe werkt het?
Middels bijgevoegde  link kunt u de enquête starten.  De inlogcode die gevraagd wordt is onlangs separaat via de schoolapp aan u toegezonden.
http://nvl.vbent.org/kvpo/inloggen.php
In de vragenlijsten vindt u uitspraken over de school, het onderwijs en de begeleiding. Wij vragen u om per uitspraak aan te geven in hoeverre u het daarmee eens bent. Kies het antwoord dat het beste past. Weet u het antwoord niet, kies dan het vraagteken.
Heeft u meerdere kinderen op school, houdt u dan bij de beantwoording uw oudste kind in gedachten. Vul per gezin de vragenlijst slechts eenmaal in. Uw antwoorden worden anoniem verwerkt.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.
 
Top


De herfstvakantie voorbij......   15-10-2018

De eerste weken van het nieuwe schooljaar zijn voorbij gevlogen! Binnenkort wordt de eerste periode tot de herfst afgesloten en houden we een weekje herfstvakantie. De eerste maanden worden gekenmerkt door prachtige zonnige dagen die de zomer extra lang maken. De bomen laten hun bladeren valle, volledig uitgedroogd door de lange, hete zomer. Midden oktober wijst de thermometer nog temperaturen aan die boven de 25 graden liggen. De hefst wordt bijna overgeslagen. Welke winter gaan we tegemoet, da's de vraag. Wel weten we dan Sinterklaas er aan komt, in heel veel winkels liggen de pepernoten volop in de schappen. Kortom, het normale ritme van het schooljaar zit er ook dit jaar gewoon weerin.
Top